วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีอ่านรหัสที่แสดงความผิดพลาดที่เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ canon

U305

รหัสระบุข้อผิดพลาดแสดงขึ้นบนจอ LED

สัญญาณไฟเตือนติดสว่างเป็นสีส้ม


เมื่อเครื่องเกิดข้อผิดพลาด สัญญาณไฟ เตือน(Alarm) ติดสว่างเป็นสีส้มและรหัสข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้จะแสดงบนจอ LED ตรวจสอบรหัสระบุข้อผิดพลาดบนจอ LED และทำสิ่งที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

* สัญญาณไฟ เตือน(Alarm) ไม่ติดสว่าง ขึ้นอยู่กับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

หมายเหตุ
'รหัสสนับสนุน' ในตารางด้านล่างนี้หมายถึงหมายเลขข้อผิดพลาด ซึ่งจะปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมกับข้อความเมื่อเกิดข้อผิดพลาด
รหัสสนับสนุน
รหัสระบุข้อผิดพลาด
สาเหตุ
การดำเนินการ
1003
E, 0, 2

(การแสดงค่าจอ LED)
กระดาษในเครื่องหมด/ไม่มีการป้อนจ่ายกระดาษ
ป้อนกระดาษในเทรย์ด้านหน้าและกดปุ่ม สีดำ(Black) หรือ สี(Color)
เมื่อคุณป้อนกระดาษ ใส่ปึกกระดาษจนกระทั่งขอบกระดาษแตะกับด้านนอกของเทรย์ด้านหน้า
1300
1303
E, 0, 3

(การแสดงค่าจอ LED)
กระดาษติดค้าง
กระดาษอาจมีการติดค้าง นำกระดาษที่ติดค้างออก ป้อนกระดาษใหม่ให้ถูกต้องใส่ในเครื่องจากนั้นกดปุ่ม สีดำ(Black) หรือ สี(Color)
1687
E, 0, 4

(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริด FINE
ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริด FINE
เปิดฝาครอบออกกระดาษ เมื่อฝาครอบส่วนหัวเปิดขึ้น ดันคานโยกตัวล็อกคาร์ทริดหมึกเพื่อยืนยันว่าคาร์ทริด FINE ได้ถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง จากนั้น ปิดฝาครอบออกกระดาษ
หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เอาคาร์ทริด FINE ออก แล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง
1401
1403
E, 0, 5

(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริด FINE อย่างเหมาะสม/คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสมไม่ได้ติดตั้ง
 • คาร์ทริด FINE ไม่ได้ติดตั้ง
  ติดตั้งคาร์ทริด FINE

 • คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสมไม่ได้ติดตั้ง
  ใส่คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสม

หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
1485
E, 0, 5

(การแสดงค่าจอ LED)
คาร์ทริด FINE ที่เหมาะสมไม่ได้ติดตั้ง
คาร์ทริดหมึกที่เหมาะสมไม่ได้ติดตั้ง
การพิมพ์ไม่สามารถทำการได้เพราะคาร์ทริดหมึกไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องนี้
ติดตั้งคาร์ทริดหมึกที่เหมาะสม
หากคุณต้องการเลิกการพิมพ์ ให้กดปุ่มStop/Reset ของเครื่อง

1202
E, 0, 6

(การแสดงค่าจอ LED)
ฝาครอบออกกระดาษเปิดขึ้น
ฝาครอบออกกระดาษเปิดขึ้น ปิดฝาครอบออกกระดาษ
1486
1487
E, 0, 7

(การแสดงค่าจอ LED)
ใส่คาร์ทริด FINEไม่ถูกตำแหน่ง
ตรวจสอบว่าติดตั้งคาร์ทริด FINE แต่ละอันในตำแหน่งที่ถูกต้อง
1702
1704
1712
1714
E, 0, 8

(การแสดงค่าจอ LED)
ตัวดูดซับหมึกใกล้จะเต็ม(ตัวนี้จะเป็น
ฟองน้ำรองอยู่ใต้หัวพิมพ์ด้านในขวาสุดบริเวณที่หัวพิมพ์เตรียมพร้อม)
กดปุ่ม สีดำ(Black) บนเครื่องหรือ สี(Color) เพื่อทำการพิมพ์ต่อไป ติดต่อศูนย์บริการ
4100
E, 1, 2

(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่สามารถพิมพ์เนื้อหาบน CREATIVE PARK PREMIUM
คุณไม่สามารถพิมพ์เนื้อหาบน CREATIVE PARK PREMIUM
เมื่อคุณพิมพ์เนื้อหาบน CREATIVE PARK PREMIUM ให้ยืนยันข้อความบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Canon คาร์ทริด FINE อย่างถูกต้อง จากนั้นเริ่มการพิมพ์อีกครั้ง
1686
E, 1, 3

(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่สามารถตรวจวัดระดับหมึกที่คงเหลือได้
หมึกอาจจะหมดแล้ว
ฟังก์ชันการตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่จะปิดใช้งานอยู่  เนื่องจากระดับหมึกไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง
หากคุณต้องการพิมพ์ต่อไปโดยไม่ใช้ฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม[Stop/Reset] ของเครื่องอย่างน้อย 5 วินาที
Canon แนะนำให้คุณใช้คาร์ทริดหมึกที่แท้ของ Canon แบบใหม่ เพื่อได้คุณภาพที่ดีที่สุด

โปรดสนใจที่ว่า Canon จะไม่รับผิดชอบต่อการทำงานผิดปกติหรืออุปสรรคของเครื่องพิมพ์ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดขึ้นโดยการดำเนินการพิมพ์ต่อไปในสภาวะหมึกหมด
1684
E, 1, 4

(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่พบคาร์ทริด FINE
คาร์ทริดหมึกไม่สามารถรู้จักได้
การพิมพ์ไม่สามารถทำการได้เนื่องจากคาร์ทริดหมึกอาจไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้องหรืออาจไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องนี้
ติดตั้งคาร์ทริดหมึกที่เหมาะสม
หากคุณต้องการเลิกการพิมพ์ ให้กดปุ่มStop/Reset ของเครื่อง
1682
E, 1, 5


(การแสดงค่าจอ LED)
ไม่พบคาร์ทริด FINE
ไม่พบคาร์ทริด FINE
เปลี่ยนคาร์ทริด FINE

หากยังไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด คาร์ทริด FINE อาจได้รับความเสียหาย ติดต่อศูนย์บริการ
1688
E, 1, 6
(การแสดงค่าจอ LED)
หมึกหมดแล้ว
หมึกหมดแล้ว
ให้แทนที่คาร์ทริดหมึกแล้วปิดฝาครอบออกกระดาษ

หากพิมพ์งานค้างอยู่และคุณต้องการพิมพ์ต่อไป ให้กดปุ่ม Stop/Resetของเครื่องอย่างน้อย 5 วินาทีในขณะที่ยังติดตั้งคาร์ทริดหมึกอยู่ แล้วการพิมพ์จะทำต่อในสภาวะหมึกหมด
ฟังก์ชันการตรวจสอบระดับหมึกที่เหลืออยู่จะปิดใช้งานอยู่
ให้แทนที่คาร์ทริดหมึกที่หมดทันทีหลังจากการพิมพ์ หากเลือกพิมพ์ต่อในกรณีหมึกหมด คุณภาพการพิมพ์ของผลลัพธ์จะเป็นที่ไม่น่าพอใจ
1250
E, 1, 7

(การแสดงค่าจอ LED)
เทรย์ด้านหน้าปิด
เปิดเทรย์ด้านหน้าเพื่อทำการพิมพ์ต่อ
-
E, 3, 0

(การแสดงค่าจอ LED)
ขนาดของต้นฉบับไม่สามารถถูกตรวจพบอย่างถูกต้อง หรือ เอกสารมีขนาดเล็กเกินไปเมื่อเลือก ตามขนาดหน้า
 • ตรวจสอบว่าต้นฉบับถูกวางบนกระจกแท่นวางอย่างถูกต้อง
 • ตรวจสอบตำแหน่งและทิศทางของต้นฉบับที่วางบนกระจกแท่นวาง
-
E, 3, 1

(การแสดงค่าจอ LED)
เครื่องไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
เชื่อมต่อเครื่องและคอมพิวเตอร์ โดยใช้สายเคเบิล USB
1890
E, 4, 0

(การแสดงค่าจอ LED)
วัตถุป้องกันคาร์ทริด FINE หรือเทปติดอยู่
ตรวจสอบภายในเครื่อง หากวัตถุป้องกันหรือเทปติดอยู่ ให้นำออก
-
E, 5, 0

(การแสดงค่าจอ LED)
การสแกนแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ล้มเหลว
กดปุ่ม Stop/Reset เพื่อออกจากข้อผิดพลาด จากนั้นทำตามคำอธิบายด้านล่าง
 • ตรวจสอบว่าแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ถูกวางบนกระจกแท่นวางในตำแหน่งและแนวทางที่ถูกต้อง
 • ตรวจสอบว่ากระจกแท่นวางและแผ่นการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์ไม่เปรอะเปื้อน
 • ตรวจสอบชนิดและขนาดของกระดาษที่ป้อนว่าเหมาะสำหรับการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติ
  ต้องใช้แผ่นกระดาษธรรมดาขนาด A4  หรือ letter ในการจัดตำแหน่งหัวพิมพ์โดยอัตโนมัติเสมอ
 • ตรวจสอบหากหัวพิมพ์อุดตัน
  พิมพ์รูปแบบตรวจหัวฉีดเพื่อตรวจสอบสถานะของหัวพิมพ์

หากข้อผิดพลาดไม่ได้รับการแก้ไข ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์และปรับหัวพิมพ์ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

สัญญาณไฟเตือนกะพริบเป็นสีส้ม
เมื่อสัญญาณไฟ เตือน(Alarm) กะพริบและรหัสข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้แสดงบนจอ LED อาจเกิดข้อผิดพลาดที่คุณจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการรหัสสนับสนุน
รหัสระบุข้อผิดพลาด
การดำเนินการ
5100
P, 0, 2

(การแสดงค่าจอ LED)
ยกเลิกการพิมพ์ ให้ปิดเครื่อง จากนั้นให้เอากระดาษที่ติดออก หรือเอาวัสดุที่ขวางไม่ให้ตัวยึดคาร์ทริด FINE เคลื่อนที่ออก จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง
ข้อสำคัญ
 • ระวังอย่าสัมผัสชิ้นส่วนภายในเครื่อง เครื่องอาจไม่สามารถพิมพ์งานได้ถูกต้องหากสัมผัสบริเวณดังกล่าว
 • หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ
5B02
5B04
5B12
5B14
P, 0, 7

(การแสดงค่าจอ LED)
เครื่องเกิดข้อผิดพลาด
ติดต่อศูนย์บริการ
B200
P, 1, 0

(การแสดงค่าจอ LED)
ปิดเครื่อง และถอดสายไฟของเครื่องออกจากเต้ารับไฟฟ้า
ติดต่อศูนย์บริการ
5011
5012
5200
5400
6000
6800
6801
6930
6931
6932
6933
6936
6937
6938
6940
6941
6942
6943
6944
6945
6946
กรณีอื่นเหนือกว่า:
ปิดเครื่อง และถอดสายไฟของเครื่องออกจากเต้ารับไฟฟ้า
เสียบเครื่องกลับเข้าที่และเปิดเครื่องใหม่
หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการ • ขอบคุณข้อมูลจากบริษัทแคนอน
 • กังวาล ทองเนตร

วิธีทำความสะอาดหัวพิมพ์ยี่ห้อCanon


 • เครื่องพิมพ์เป็นอุปกรณ์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่สำคัญมาก ไม่น้อยไปกว่าคอมพิวเตอร์

เนื่องจากเมื่อเราสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆจากเว็บ จากบล็อกได้แล้ว หรืองานเอกสาร งานพิมพ์อื่นๆ ถ้าขาดเครื่องพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์บกพร่อง จะมีปัญหากระทบต่อการทำงานของเราเป็นอย่างมาก

 • ดังนั้นวันนี้ผมจึงแนะนำวิธีดูแลรักษาหัวพิมพ์ของยี่ห้อแคนอนมาให้ทราบกัน เพราะหัวพิมพ์คือหัวใจหลักของเครื่องพิมพ์ ถ้ามีริ้วสีแตก สีไม่ต่อเนื่อง สีไม่ตรงตามต้นฉบับเหล่านี้ล้วนมีผลต่องานของเราแน่นอนวิธีการเบื้องต้นที่เราจะต้องแก้ปัญหาเองคือการทำความสะอาดหัวพิมพ์

การทำความสะอาดหัวพิมพ์ 
 • จะต้องสิ้นเปลืองหมึก และเครื่องพิมพ์บางรุ่น ก็จะมีตัวดูซับหมึกน้อย เมื่อเราทำความสะอาดหลายๆรอบ เครื่องก็จะแสดงสถานะไฟ แอลอีดีว่า E,0,8 ถ้าเครื่องหยุดทำงานและแสดงไฟตามนี้แสดงว่า ที่ดูดซับหมึกเต็ม ต้องทิ้งระยะรอให้หมีกในที่ดูดซับแห้งก่อน ค่อยทำการล้างหัวพิมพ์ หลายๆรอบ จนกว่า สีจะกลับมาตรงตามต้นฉบับ


 • ขั้นตอนต่างๆทำได้ตามรูปและคำอธิบายด้านล่างนี้ ให้ดูรูปใน (1) จะอยู่บนเครื่องแคนอนทุกรุ่น

เมื่อเรากดปุ่มนี้ครั้งที่ 1 จะขึ้นตัว A ( เราควรใส่กระดาษ เมื่อจะใช้สถานะนี้ ) เมื่อขึ้นตัว A แล้วกดปุ่ม color  หรือ  black ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง แล้วเครื่องจะพิมพ์ออกมา
ถ้าสี ถูกต้อง
 • แถบบนสุด จะเป็นรูปตารางสีดำ
 • รองลงมาจะเป็นสีฟ้าแก่ และฟ้าอ่อน
 • แถวถัดมาจะเป็นชมพูแก่และชมพูอ่อน
 • แถบล่างสุด จะเป็นเหลืองแก่ และเหลืองอ่อน


เมื่อพิมพ์เสร็จเครื่องจะกลับสถานะเตรียมพร้อม ไฟจะแสดงเป็นเลข 1เมื่อต้องการล้างหัวพิมพ์ ให้กดปุ่มตาม (1)จนกว่าจะขึ้นตัว Hจากนั้นกดปุ่ม color หรือ black ตามรูปด้านบนอย่างใดอย่างหนึ่ง ( อ่านขั้นตอนให้เข้าใจตามคำอธิบายในรูป ) • เมื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์ตามขั้นตอนปกติแล้วยังไม่หาย ให้ล้างหัวพิมพ์อย่างละเอียดตามขั้นตอนที่ 2 นี้ โดยกดปุ่มใน (1 )จนขึ้นตัว yแล้วเลือก สี หรือดำ และรอจนกว่าไฟสถานะเครื่องจะกลับมาเป็นเลข 1
 • ถ้ายังไม่หายให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้อีกจนกว่าสีจะกลับมาเป็นปกติ


( การล้างหัวพิมพ์นี้ ใช้ได้กับกรณีที่สีอุดตัน ในกรณีที่หัวพิมพ์เสียหายหรือหมดอายุจะต้องเปลี่ยนหัวใหม่ )
อ่านคู่มือที่มากับเครื่องที่ลงไว้ในคู่มืออิเลคทรอนิคส์ ที่บริษัทให้มาโดยตรง

ถ้ามีรหัสขึ้นมา ให้ดูรายละเอียดในหน้ารหัสระบุข้อผิดพลาดหรือในบล็อกนี้ได้

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Download windows 7 kkd V.3

Ghost KKD Windows7 V.3 Rev1 [32Bit] All Driver All Program
(อ่าน 6090)รายชื่อโปรแกรมที่ติดตั้ง
7-Zip 9.20
ACDSee Pro 3
AIMP2
Angry Birds Seasons
Camfrog Video Chat 6.1
CCleaner
CyberLink PowerDVD 11
CyberLink YouCam 5
EnglishToThai
ESET NOD32 Antivirus 5.0.93.7
FormatFactory 2.80
Google Chrome
ImTOO Video Converter Ultimate 6
Internet Download Manager
K-Lite Codec Pack 8.0.0 (Full)
Messenger Plus! 5.10.0.750
Microsoft Office Enterprise 2007 12.0.6215.1000
Mozilla Firefox 9.0.1
Nero 8
Nitro PDF Professional
Notepad++
PhotoScape
Skype&#8482 5.6
Snagit 10
TeamViewer 7
TeraCopy 2.2
Thai Translator Tool
UltraISO Premium V9.33
Unlocker 1.9.1
Windows Live Essentials
Your Uninstaller! 7
WinRAR

ขนาดไฟล์ 7.66 GB

สำหรับท่านที่มีปัญหาในการดาวน์โหลดแล้วไม่ ได้ ขอแนะนำให้ท่านใช้ เว็บบราวเซอร์ Google Chrome ในการเปิดเว็บไซต์ และสั่ง Download ผ่าน Google Chrome
 
pass 1
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MzUxNHw3Mjg4MjUxYjI3YzhmMGU3M2Y0ZDdmNDgzYjA2YTc4NXw2MjQ=

pass 2
http://cloudbox.3bb.co.th/share3/MzUyNXxkYTllNmE0YTRhZWNhOTg1ODhlNGRkNzdjZWIzNzY5NXw2MjQ=

OneKey Ghost 6.5.11.138
http://www.boyr.com/getfile.php?id=1404887&key=5209d6417dc73Password: clubzeed.net
Password แตกไฟล์ : www.icr3w.com

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2556

Download Windows xp 2010

Part1
http://adf.ly/N086a
Part2
http://adf.ly/N086b
Part3
http://adf.ly/N086c
Part4
http://adf.ly/MPDKj

Pass : www.diskloading.com

HJsplit โปรแกรมรวม .001
http://adf.ly/NYdwn

ตัวที3 KKD WINDOWS XP 2010
### สำหรับโปรแกรมที่มีในโกสตัวนี้ ###
- 7-Zip 4.65
- ACDSee Pro 3
- Adobe Photoshop CS2
- Adobe Reader 9.4.0
- AeroSnap 0.61
- AIMP2
- Camfrog Video Chat 5.4
- CCleaner3.00
- CyberLink PowerDVD 10
- Defraggler2.00
- EnglishToThai
- ESET NOD32 Antivirus [ภาษาไทย ออโต้อัพเดท]
- FormatFactory 2.60
- OM Player 2.1.27.5031
- Internet Download Manager
- K-Lite Mega Codec Pack 6.6.0
- Kels CPL Bonus Pack!
- Microsoft .NET Framework 1.1
- Microsoft .NET Framework 2.0
- Microsoft .NET Framework 3.0
- Microsoft .NET Framework 3.5
- Microsoft Office Enterprise 2007 [ภาษาไทย]
- Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable
- Mozilla Firefox (3.6.13)
- Nero 8 Lite 8.3.2.1
- PhotoScape
- PowerISO
- Revo Uninstaller 1.90
- Skype 5.0
- TeamViewer 5
- Thai Translator Tool
- Unlocker 1.9.0
- USB Disk Security
- Windows Internet Explorer 8
- Windows Live Essentials
- Wocarson Windows Genuine Advantage Validation
- Windows Live
- WinRAR3.9

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประเภทของแผ่นดิสก์


แผ่นดิสก์ ( DISC ) 


 • เป็นหน่วยความจำภายนอกอีกประเภทหนึ่ง ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในยุคปัจจุบันซึ่งแบ่งประเภทของแผ่นตามโครงสร้าง ความจุ เป็นหลายประเภทให้เลือกใช้ เหมาะสมกับการใช้งานของเรา ดังนี้
แผ่น CD-R (ซีดีอาร์ )
แผ่น CD-R ย่อมาจาก CD-Recordable 
 • แผ่นชนิดนี้สามารถ สามารถใช้เขียนข้อมูลได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถลบออกเพื่อที่จะบันทึกข้อมูลใหม่ลงไปได้อีก แต่สามารถบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมลงไปจนเต็มขนาดความจุที่มีอยู่ได้
 • ขนาดความจุมาตรฐานของแผ่นชนิดนี้ อยู่ที่ 700 MB สูงสุดที่ 800 MB ราคาแผ่นละ 5 บาทโดยประมาณแผ่น CD-RW
แผ่น CD-RW ย่อมาจาก CD-Rewritable

 • แผ่นชนิดนี้เป็นแผ่นที่เราสามารถเขียนข้อมูลลงไป และสามารถล้างหรือลบข้อมูลเดิมนั้นออก เพื่อเขียนข้อมูลซ้ำลงไปใหม่ได้ สามารถลบ แล้วบันทึก ซ้ำๆลงได้ประมาณนับ พันครั้ง ( เช่นเดียวกับคลาสเสทเทปสมัยก่อน )
 • แผ่นชนิดนี้มีความจุมาตรฐานอยู่ที่ 600-700 MB เท่านั้น


โครงสร้างของแผ่น CD-RW

โครงสร้างของแผ่น CD-RW


โครงสร้างของแผ่น CD-RWแผ่น DVD-R
แผ่น DVD-R 
 • พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Pioneer คุณสมบัติของแผ่นนี้ก็คือ เราสามารถเขียนข้อมูลลงได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะมีมากหรือน้อย เราก็ไม่สามารถลบ หรือเพิ่มเติมข้อมูลใดๆลงไปได้อีก ความจุของแผ่นชนิดนี้คือ 4.5 GB หรือที่เรามักเรียกจนติดปากว่า ดีวีดี 5 ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 10 บาท

แผ่น DVD +R

แผ่น DVD+R 
 • แผ่นชนิดนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท HP,Philips และ Sony เพื่อให้เป็นคู่แข่งของแผ่น DVD-R ซึ่งพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Pioneer
 • แผ่น DVD+R นี้ คุณสมบัติคล้ายแผ่น DVD-R ทุกอย่าง เพียงเพิ่มเติมคุณสมบัติเขียนข้อมูลเพิ่มได้จนเต็มแผ่น ราคาเท่ากันกับแผ่น DVD-R แต่คุณสมบัติสูงกว่าเล็กน้อย เพื่อมาเป็นคู่แข่ง DVD-R นั่นเอง
DVD-RW
 • แผ่นชนิดนี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับแผ่น CD-RW ทุกอย่าง คือสามารถลบและเขียนซ้ำลงไปได้อีก เพียงแต่ความจุแผ่นจะมากกว่าเท่านั้นเอง
 • ที่สำคัญคือแผ่นชนิดนี้จะมีข้อเสียคือ ในขณะที่เรากำลังเขียนแผ่นอยู่ เกิดไฟฟ้าดับ ขัดข้อง หรือคอมเกิดแฮงค์ขึ้นมากลางคัน แผ่นจะเสียทันที ไม่สามารถแก้ไขหรือทำอะไรได้อีก ต้องทิ้งอย่างเดียวแล้วนำแผ่นใหม่มาทำการเขียนใหม่แผ่น DVD-RAM สมัยใหม่

แผ่น DVD-RAM 
 •  พัฒนาขึ้นมาโดย บริษัท Panasonics ในเบื้องต้นแผ่นชนิดนี้มีหน้าตาไม่เหมือนกับแผ่นทั่วไปตรงที่ จะมีตลัปหุ้มภายนอก
 • ข้อดีของแผ่นชนิดนี้คือ มีคุณสมบัติคล้ายกับฮาร์ดดิสก์ โดยที่เราสามารถที่จะเลือกลบเฉพาะข้อมูลบางส่วน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดได้ โดยที่ไม่ต้องล้างข้อมูลทั้งแผ่นออกหมดเพื่อเขียนใหม่แต่อย่างใด
 • ปัจจุบันแผ่นชนิดนี้ไม่มีกล่องหุ้มแล้วตามรูปข้างบนแผ่น DVD-RAM ต้นฉบับยุคแรกจะมีกล่องหุ้มที่แผ่น


DVD-RAM


แผ่น DVD-R DL

แผ่น DVD-R DL,DVD+R DL ( DVD Double Layer )
 • เป็นแผ่นที่มีชั้นบันทึกข้อมูล อยู่ 2 ชั้น มีความจุที่ 8.5 GB หรือ DVD 9 ( ชั้นบันทึกข้อมูล 2ชั้น ในแผ่นนี้ ไม่ใช่อยู่คนละด้าน ซึ่งแผ่นแบบนั้นเราจะเรียกว่า Double Side  ส่วนแผ่นชนิดนี้ เรียกว่า Double Layer ราคาอยู่ที่แผ่นละ 120 บาทโดยประมาณ


โครงสร้างแผ่น DVD-R DL,DVD+R DL

แผ่น BLU-RAY

แผ่น BLU-RAY
 •  เป็นนวัตรกรรมล่าสุดของหน่วยความจำ เป็นดิสก์ที่มีความจำสูงสุด มีขนาดความจุ 25-50 GB ( Double Layer )
 • มีทั้งแบบเขียนข้อมูลลงไปได้อย่างเดียว ( Recordable) และแบบที่เขียนแล้วลบข้อมูลออกแล้วเขียนลงไปใหม่ได้ ( Rewritable)
 •  แผ่นชนิดนี้ ใช้กับไดรว์ที่เขียนแผ่น Blu-ray ได้เท่านั้น ซึ่งราคาในเบื้องต้นจะสูงมาก และจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยตามเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมาแทนที่
Driver Blu-ray

กังวาล ทองเนตร