วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

โปรแกรมร้านอาหาร ภาษา C


โปรแกรมร้านอาหาร (Program Food Shop)

หน้าตาของโปรแกรม


วิธีการใช้งาน
1.กรอกรหัสผ่าน
Username   Admin
Password     1234
 
2. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นดังรูป
 
 3. คลิกที่ปุ่มสั่งซื้อสินค้า เมื่อคลิกแล้วจะมีหน้าต่างขึ้นมาดังรูป
 
4.เลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ยืนยันรายการ โปรแกรมจะทำการรวมเงินที่ท่านต้องจ่ายให้อัตโนมัติ ดังรูป
 


หมายเหตุ : โปรแกรมนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างเท่านั้น ท่านใดที่สนใจ จะนำไปศึกษา ก็สามารถ Download โปรแกรม ได้ที่


เกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นด้วย โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 (ในการออกแบบหน้าตาโปรแกรมให้สวยงาม)

และโปรแกรม Turbo C  ในการเขียนโค้ด แบบคราวๆ และนำมาเขียนต่อใน Microsoft Visual Studio 2010

โดยโค๊ดในที่นี้จะยกตัวอย่างมาแค่ 3 อัน ดังรูป

1.ปุ่มเข้าสู่ระบบ


     
     โดยมีคำสั่ง If… Else เพื่อกำหนดทางเลือก ถ้า คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ เฉยๆ จะมีข้อความขึ้นมาเตือนว่า

 Username และ Password ของคุณไม่ถูกต้อง

 

 

 2.ปุ่มออกจากระบบ

ในที่นี้ใช้โปรแกรม  Microsoft Visual Studio 2010 ในการเขียนโค้ด มีโค้ดว่า End ที่หมายถึง จบ หรือสิ้นสุด ดังรูป


3.ปุ่มยืนยันรายการ


โค้ดในที่นี้คือ      

       Dim total As Double

        If c1.Checked Then

            total += 35

        End If

        If c2.Checked Then

            total += 35

        End If

        If c3.Checked Then

            total += 35

        End If

        If c4.Checked Then

            total += 30

        End If

        If c5.Checked Then

            total += 45

        End If

        If c6.Checked Then

            total += 15

        End If

        If c7.Checked Then

            total += 35

        End If

        If c8.Checked Then

            total += 35

        End If

        If c9.Checked Then

            total += 25

        End If

        If c10.Checked Then

            total += 45

        End If

        If c11.Checked Then

            total += 55

        End If

        If c12.Checked Then

            total += 30

        End If

        If c13.Checked Then

            total += 20

        End If

        If c14.Checked Then

            total += 10

        End If

        If c15.Checked Then

            total += 10

        End If

        If c16.Checked Then

            total += 10

        End If

        If c17.Checked Then

            total += 10

        End If

        If c18.Checked Then

            total += 10

        End If

        If c19.Checked Then

            total += 15

        End If

        If c20.Checked Then

            total += 15

        End If

        If c21.Checked Then

            total += 15

        End If

        If c22.Checked Then

            total += 10

        End If

        If c23.Checked Then

            total += 25

        End If

        If c24.Checked Then

            total += 25

        End If

        If c25.Checked Then

            total += 35

        End If

        Label4.Text = "ราคารวม " & total & " ฿"

    End Sub

 

โดยโค้ดนี้เขียนด้วยโปรแกรม  Microsoft Visual Studio 2010

โดยประกาศตัวแปรชื่อว่า total ว่า ให้ไปตรวจสอบเงื่อนไขว่า รายการอาหารที่เราเลือกนั้น ได้เลือกอยู่หรือป่าว
โดยถ้าเลือก โปรแกรมก็จะวิ่งไปที่คำสั่ง
if ของแต่ละ ตัวแปร ของ ชื่อ Checkbox เช่น  c1,c2,c3…….c25

เมื่อทำการเลือกรายการเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการคลิกที่ปุ่ม ยืนยันรายการ เพื่อทำการคำนวณว่า เราจะต้องจ่ายเงินเท่าไร

ในโปรแกรมนี้ยังมีคำสั่งอีกมากมายที่ใช้ แต่หลักๆ ก็จะเป็น If …. Else

**สุดท้ายนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เขียนโดย Srisiam Thongnetra