วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สร้างโปรเตอร์แบบเก๋ๆด้วย Photoshop

สร้างโปรเตอร์แบบเก๋ๆด้วย Photoshop


1. สร้าง file ใหม่ แล้วทำการวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ Pen Tool จากนั้นให้เลือกสีแล้วใส่สีให้กับรูป


2. Double Click ที่ layer ข้อ 1  เลือก Drop Shadow แล้วทำการตั้งค่า


จะได้ตามด้านล่าง3. วาดรูปสีเหลี่ยมด้านในอีกครั้งหนึ่ง แล้วใส่เงาให้โดยทำเหมือนกับข้อ 2


4. ใช้ Pen Tool ในการสร้างรูปเทปกาวที่มุมทั้งสี่


5. จากนั้นเลือกที่เลเยอร์เทปกาวอันใดอันหนึ่ง แล้ว double click จากนั้นให้เลือกที่ Pattern Overlay จากนั้นเลือก pattern ตามรูปได้เลย


จากนั้นเลือกที่ Stoke แล้วตั้งค่า


6. จะได้ตามด้านล่าง จากนั้นให้ Click ขวา ที่ เลเยอร์ที่ดังกล่าว แล้วเลือก copy layer style แล้วไปที่เลเยอร์อีก 3 เลเยอร์ที่เป็นมุมทั้งสาม แล้ว click ขวาเลือก paste layer style 


จากนั้นเลือกเลเยอร์ทีละมุม แล้วดูในแทปของเลเยอร์ให้เลือก Difference 


จะได้ตามด้านล่าง


7. ใส่รูปภาพ หรือข้อความที่เราต้องการลงไปได้เลย แค่นี้เราก็ได้โปรเตอร์เก๋ๆสไตล์ัตัวเองแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น